Tipy pre cestovateľov

Užitočné odpovede na niektoré otázky ohľadne ESTA.

V prípade nejasností vám určite padnú vhod odpovede na niektoré otázky týkajúce sa žiadostí ESTA.

Aký je rozdiel medzi povolením ESTA a vízami?

Schválené povolenie na cestovanie nie je vízum. Nespĺňa zákonné ani regulačné požiadavky na to, aby nahradzovalo vízum Spojených štátov, keď sa vízum požaduje podľa zákona Spojených štátov. Osoby, ktoré vlastnia platné vízum, majú stále možnosť cestovať do Spojených štátov na dané vízum za účelom, pre ktoré bolo vydané. Od osôb cestujúcich na platné vízum sa nevyžaduje, aby si zažiadali o povolenie na cestu ESTA.

Ako dlho trvá proces podania žiadosti o autorizáciu ESTA?

Odhadovaný priemerný čas na vyplnenie tejto žiadosti je 20 minút.

Ako mám požiadať o ESTA?

Pre žiadosť o ESTA musíte vyplniť jednotlivý formulár. Buď vyberte možnosť „Nová žiadosť“ a potom „Jednotlivá žiadosť“, alebo vyberte možnosť „Jednotlivá žiadosť“ pod „Požiadať“ v globálnej ponuke. Pokiaľ odosielate viac ako jednu žiadosť, postupujte podľa časti Podávanie skupiny žiadostí. Vo svojej žiadosti zadajte všetky požadované informácie označené červenou hviezdičkou. Budete požiadaní, aby ste poskytli tieto údaje: základné životopisné informácie; informácie zo svojho pasu, platného pre program VWP a z ďalších pasov; váš súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ; vaša adresa a kontaktný bod v Spojených štátoch; núdzový kontaktný bod a platobné informácie. Taktiež budete požiadaní o odpoveď na deväť bezpečnostných otázok. Každý člen vašej skupiny musí mať pred cestou do USA schválenú cestovnú registráciu alebo vízum bez ohľadu na vek.

Kontrola žiadosti – v kroku 5 procesu jednotlivých žiadostí môžete skontrolovať presnosť svojich odpovedí, skôr než zvolíte „Ďalšie“ a svoju žiadosť odošlete. Pre všetky opravy môžete v zodpovedajúcej časti žiadosti vybrať možnosť „Upraviť“ a vykonať aktualizácie. Po vykonaní aktualizácie môžete kliknúť na „Aktualizovať“, potom na „Potvrdiť a pokračovať“, aby ste prešli na krok 6 „Zaplatiť a dokončiť žiadosť“.

Zapíšte si číslo svojej žiadosti – po odoslaní žiadosti vám systém v kroku 6 poskytne číslo žiadosti. Zapíšte si toto číslo žiadosti pre svoje záznamy, ale uvedomte si, že vaša žiadosť ešte nie je zaplatená. Ak budete chcieť znovu vyhľadať svoju žiadosť, skontrolovať jej stav alebo žiadosť aktualizovať, budete požiadaní o zadanie čísla žiadosti, čísla cestovného pasu a dátumu narodenia.

Vykonať platbu – Po preskúmaní zhrnutia platby v kroku 6 označte políčko „Vyhlásenia“ a kliknite na „Uhradiť“ a budete presmerovaný na posledný krok, kde zadáte informácie z platobnej karty na zaplatenie poplatkov, spojených so zákonom Travel Promotion Act of 2009.

Kontrola stavu vašej žiadosti – vo väčšine prípadov Elektronický systém cestovnej registrácie poskytne informáciu o stave vašej žiadosti okamžite. V prípadoch, kedy je potrebné viac času na spracovanie žiadosti o elektronickú cestovnú registráciu, odpoveď bude zvyčajne poskytnutá do 72 hodín. Ak dostanete odpoveď, že sa vaša žiadosť spracováva, budú vám poskytnuté informácie na kontrolu stavu žiadosti. Tri možné odpovede na žiadosť o elektronickú cestovnú registráciu sú:

 • Registrácia schválená. Cestovná registrácia bola schválená. Môžete vycestovať do USA v rámci programu Visa Waiver Program. Systém zobrazí potvrdenie o schválení registrácie a platobný doklad uvádzajúci sumu vašej platby. Schválenie nezaručuje vpustenie na územie USA. Konečné rozhodnutie prislúcha pracovníkovi Úradu colnej a hraničnej ochrany (Customs and Border Protection – CBP) v mieste vstupu.
 • Cesta nepovolená. Nie je vám povolená cesta do USA v rámci programu Visa Waiver Program. Môžete požiadať o víza na cestu na ministerstve zahraničia (Department of State). Ďalšie informácie k žiadosti o víza nájdete na internetovej stránke Ministerstva zahraničia USA (U.S. Department of State) na adrese http://www.travel.state.gov. Táto odpoveď nezamieta vstup do Spojených štátov. Táto odpoveď vám len nedovoľuje cestu do USA v rámci VWP (Visa Waiver Program). Systém tiež zobrazí potvrdenie o zaplatení uvádzajúce výšku platby za spracovanie žiadosti ESTA.
 • Registrácia nevybavená. Prebieha kontrola cestovnej registrácie, pretože o vašej žiadosti nebolo možné rozhodnúť okamžite. Táto odpoveď neznamená, že boli zistené nepriaznivé okolnosti. Rozhodnutie je zvyčajne k dispozícii do 72 hodín. Vráťte sa prosím na webovú stránku – https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html a zvoľte „Kontrola stavu registrácie ESTA“ a potom „Jednotlivá žiadosť.“ Pre kontrolu stavu vašej žiadosti bude potrebné číslo vašej žiadosti, číslo pasu a dátum narodenia.

Môžem za žiadosť zaplatiť neskôr?

Platba za jednu žiadosť: Áno. Za jednu žiadosť môžete zaplatiť do 7 dní po podaní žiadosti. Potom už nebudete mať prístup k žiadosti. Ak uplynie viac ako 7 dní od podania žiadosti bez vykonania platby, musíte podať novú žiadosť.

Platba za viac žiadostí: Áno. Keď sa podá žiadosť za skupinu (dve alebo viac žiadostí), môže táto skupina zaplatiť kedykoľvek počas 7 dní od podania žiadosti tejto skupiny.  Po uplynutí 7 dní nebudete mať prístup k žiadostiam ani k skupinovému ID kontaktný bod skupiny ich bude musieť podať znovu.

Koľko žiadostí môžem podať s jednou platbou?

Môžete podať maximálne 50 žiadostí na jednu platbu. Osoby v rámci skupín nemusia cestovať spoločne.

Aké informácie môžem aktualizovať?

Pred odoslaním žiadosti o Elektronickú cestovnú registráciu s požadovanými platobnými údajmi môžete aktualizovať všetky dátové polia žiadosti – okrem čísla pasu a krajiny vydania pasu. Akonáhle je žiadosť schválená, môžete stále aktualizovať ktorékoľvek z nasledujúcich polí:

 • E-mailová adresa
 • Adresa v USA

Ako opravím chybu vo svojej žiadosti?

Webová stránka umožní žiadateľom skontrolovať a opraviť svoje údaje pred odoslaním žiadosti, vrátane potvrdenia čísla pasu. Pred podaním žiadosti s požadovanými informáciami o platbe môžete opraviť všetky dátové polia žiadosti s výnimkou čísla pasu a krajiny vydávajúcej pas. Ak žiadateľ urobil chybu v pasových alebo životopisných informáciách, musí podať novú žiadosť. Súvisiaci poplatok bude účtovaný za každú novú predloženú žiadosť. Akékoľvek iné chyby môžu byť opravené alebo aktualizované kliknutím na tlačidlo „Kontrola stavu jednotlivej žiadosti“ v časti „Kontrola stavu registrácie ESTA“. Ak cestujúci urobil chybu v odpovedi na otázky spôsobilosti, kliknite prosím na odkaz informačného centra CBP v dolnej časti každej stránky.

Čo ak som zabudol číslo svojej žiadosti?

Pre vyhľadanie jednotlivej žiadosti vyberte “Kontrola stavu registrácie ESTA” na domovskej stránke. Ak nepoznáte číslo svojej žiadosti, zadajte svoje priezvisko, (krstné) meno a krajinu vydávajúcu pas, číslo pasu a dátum narodenia.

Ako môžem opraviť chybu ohľadom dátumu vydania pasu, alebo dátumu skončenia platnosti pasu po dokončení svojej žiadosti?

Žiadateľ môže aktualizovať dátum vydania pasu alebo dátum skončenia platnosti pasu, kým za žiadosť nebolo zaplatené. Ak žiadateľ zadá zlý dátum vydania pasu alebo dátum skončenia platnosti pasu po uhradení žiadosť ESTA, bude cestujúci musieť znovu požiadať o novú cestovnú registráciu. Súvisiaci poplatok bude účtovaný za každú novú predloženú žiadosť. Predošlá žiadosť bude zrušená.

Ako vyhľadám svoju žiadosť?

Vyberte “Kontrola stavu registrácie ESTA” z globálnej navigačnej ponuky alebo z domovskej stránky.

Vyhľadanie jednotlivej žiadosti

 1. Ak poznáte číslo svojej žiadosti, zadajte číslo svojho pasu, dátum narodenia a číslo žiadosti.
 2. Ak nepoznáte číslo svojej žiadosti, zadajte svoje priezvisko, (krstné) meno a krajinu vydávajúcu pas, číslo pasu a dátum narodenia.

Čo mám robiť, ak bola moja cestovná autorizácia zamietnutá a potrebujem okamžite odcestovať

Department of State žiaľ nemôže zaručiť termín na pohovor nasledujúci deň vzhľadom na rôzny dopyt o víza. Informácie o procese plánovania schôdzok je k dispozícii na najbližšom konzulárnom úrade alebo na webovej stránke na adrese Department of State website.

V dôsledku toho sa cestujúcim odporúča, aby si o schválenie autorizácie ESTA zažiadali s predstihom vzhľadom na plánovanú cestu.

Ako dlho je autorizácia ESTA platná?

Ak nie je cestovná autorizácia zrušená, je platná dva roky od dátumu vydania autorizácie alebo do dátumu skončenia platnosti pasu, podľa toho, čo nastane skôr. Obrazovka Authorization Approved zobrazuje dátum vypršania platnosti autorizácie.

Autorizácia ESTA je vo všeobecnosti platná pre viacnásobné cesty na dobu dvoch rokov (počínajúc dátumom jej schválenia) alebo do skončenia platnosti pasu, podľa toho, čo nastane skôr*. To znamená, že ak ste dostali cestovnú autorizáciu ESTA, nemusíte o ňu znovu žiadať počas obdobia jej platnosti.

Ak sa platnosť vašej autorizácie ESTA skončí, keď budete v USA, neovplyvní to váš odjazd.

Poznámka: Je dôležité, aby ste si vytlačili kópiu tohto dokumentu pre vlastnú potrebu. Tento výtlačok sa nevyžaduje pri príjazde do Spojených štátov, pretože personál má tieto informácie k dispozícii elektronicky.

Prijatie autorizácie ESTA neznamená, že môžete zostať v USA dva roky. Umožňuje vám len cestovať do USA pod podmienkami Visa Waiver Program (VWP), ktorý umožňuje zostať v USA na dobu 90 dní alebo menej. Ak plánujete zostať dlhšie ako 90 dní, musíte si požiadať o vízum na najbližšom veľvyslanectve alebo konzuláte USA.

*Ak si vybavíte nový pas alebo zmeníte svoje meno, pohlavie alebo krajinu občianstva, musíte požiadať o novú cestovnú autorizáciu. Vyžaduje sa to tiež v prípade, že zmeníte ktorúkoľvek odpoveď na jednu z otázok týkajúcich sa kvalifikácie na program VWP. Súvisiaci poplatok 14 USD sa zaúčtuje za každú novú podanú žiadosť.

Poznámka: Hoci CBP odporúča, aby ste si požiadali o autorizáciu ESTA najmenej 72 hodín pred cestou, môžete podať žiadosť hocikedy pred nastúpením do dopravného prostriedku. Vo väčšine prípadov dostanete odpoveď za niekoľko sekúnd od podania žiadosti.

Kedy musím znovu podať žiadosť o autorizáciu ESTA?

Nové schválenie ESTA sa môže vyžadovať v akejkoľvek z nasledujúcich okolností:

 • cestujúcemu bude vydaný nový pas,
 • cestujúci zmení svoje meno,
 • cestujúci zmení svoje pohlavie,
 • zmení sa krajina občianstva cestujúceho, alebo
 • zmenia sa okolnosti, ktoré boli podkladom odpovedí na otázky v predchádzajúcich žiadostiach ESTA cestujúceho vyžadujúcich odpoveď „Yes“ alebo „No“, zmenia sa odpovede.

Autorizácia ESTA je vo všeobecnosti platná na dobu dvoch rokov alebo do skončenia platnosti pasu, podľa toho, čo nastane skôr. Systém ESTA určí dátum platnosti po schválení žiadosti. Cestujúci preto musí podať žiadosť o novú cestovnú autorizáciou, keď skončí platnosť predchádzajúcej autorizácie ESTA alebo pasu žiadateľa. Príslušný poplatok bude zaúčtovaný za každú novú podanú žiadosť.

Môžete mi poskytnúť vodítko a vysvetlenie na niektoré otázky spôsobilosti?

Choroby

Podľa zákonov Spojených štátov k prenosným chorobám, významným pre verejné zdravie patria:

 • Cholera
 • Záškrt
 • Aktívna tuberkulóza
 • Mor
 • Kiahne
 • Žltá zimnica
 • Vírusové hemoragické horúčky, vrátane eboly, Marburgu, Lassy a krymsko-konžskej.
 • Vážne akútne respiračné ochorenia schopné prenosu na iné osoby a s rizikom úmrtnosti.

Telesné alebo duševné poruchy

Pri telesných alebo duševných poruchách odpovedzte „Áno“ na túto otázku ak:

 • trpíte v súčasnosti telesnou alebo duševnou poruchou a vaše predošlé správanie súvisiace s touto poruchou môže ohroziť alebo ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo dobré životné podmienky pre vás alebo iné osoby; alebo
 • ak ste trpeli telesnou alebo duševnou poruchou a vaše predošlé správanie súvisiace
  s touto poruchou ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo dobré životné podmienky pre vás alebo iné osoby a toto správanie sa pravdepodobne bude opakovať alebo povedie k inému škodlivému správaniu. Odpovedzte „Nie“ ak:

  • v súčasnosti netrpíte telesnými a duševnými poruchami; alebo
  • trpíte alebo ste trpeli telesnou alebo duševnou poruchou bez súvisiaceho správania, ktoré by mohlo ohroziť alebo ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo životné podmienky pre vás alebo iné osoby; alebo
  • v súčasnosti trpíte telesnou alebo duševnou poruchou so súvisiacim správaním, ale toto správanie neohrozovalo a v súčasnosti neohrozuje ani nebude ohrozovať majetok, bezpečnosť alebo životné podmienky pre vás alebo iné osoby; alebo
  • ste trpeli telesnou alebo duševnou poruchou so súvisiacim správaním, ktoré ohrozilo váš majetok, bezpečnosť alebo životné podmienky pre vás alebo iné osoby, ale je nepravdepodobné, že sa toto správanie bude opakovať.

Zneužívanie drog a drogovo závislé osoby

Podľa zákonov Spojených štátov nie je možné umožniť vstup osobám, ktoré boli označené ako osoby, ktoré zneužívajú drogy alebo sú drogovo závislé.

Môžem požiadať o ESTA bez potvrdených cestovných plánov?

Áno. Konkrétne cestovné plány nie sú v čase podania žiadosti povinné, ale budete potrebovať kontaktný bod v Spojených štátoch.

Aj keď konkrétne cestovné plány nie sú povinné, odporúča sa mať pri podaní žiadosti adresu, kde budete bývať v Spojených štátoch. Ak plánujete pobyt vo viacerých lokalitách, zadajte len prvú adresu. Ak úplná adresa nie je známa, môžete zadať meno hotela alebo miesto, ktoré navštívite.

Ak prechádzate, čiže USA je len vašou tranzitnou krajinou (medzipristátie), zvoľte „áno“ ako odpoveď na otázku „Cestujete do USA v rámci cesty do inej krajiny?“ v časti Cestovné informácie.

Peter Fritz / https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html