Tipy pre cestovateľov

Prvý krok, ktorý vám umožní cestovať do USA

Cestovanie za „veľkú mláku“ je mimoriadne príťažlivé a od rozhodnutia amerických úradov zaviesť cestovné povolenie ESTA, mu už nepredchádza zložité vybavovanie víz a pohovor na veľvyslanectve. Aj preto sa vám otvára oveľa jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako si zabezpečiť vstup do USA.

Pred cestou do USA je však dôležité, aby ste mali jasno v tom, aký je váš dôvod cesty a koľko dní sa chcete v tejto krajine zdržať.

K tomu je potrebné mať jasno, kedy je potrebné vybaviť si víza alebo cestovné povolenie ESTA.

Víza alebo cestovné povolenie ESTA?

Na výber máte dve možnosti:
a) môžete požiadať o víza Veľvyslanectvo USA so sídlom v Bratislave
b) vyplnením elektronického formulára si zabezpečiť cestovné povolenie ESTA

Možno vás v tomto momente napadne otázka: „Aký je v tom rozdiel?“
Všetko bude závisieť od účelu vycestovania a času, ktorý v USA strávite. Medzi najčastejšie dôvody patrí turistika (dovolenka a spoznávanie krajiny), štúdium alebo pracovné dôvody.

Kedy je nutné vybaviť si vízum?

Ak chcete v USA študovať alebo pracovať, na výber máte len jednu možnosť – musíte požiadať o víza. Napríklad, v prípade študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem prežiť zaujímavé leto za oceánom a na pár mesiacov vymeniť Slovensko za USA, je potrebné požiadať o víza J-1, ktoré im počas leta v USA umožňujú aj pracovať. Takýmto spôsobom si nielen užijú Ameriku, ale rovnako si na svoje vysnívané americké leto aj čo to zarobia. V prípade, že ste záujemcovia o štúdium na strednej alebo vysokej škole, potrebujete študentské vízum. Ak vás do USA privádzajú pracovné záležitosti, musíte požiadať o konkrétny druh pracovného víza.

Vízová povinnosť platí rovnako aj pre zástupcov médií, ako som si to vyskúšal v prípade niektorých mojich novinárskych ciest.

V ktorom prípade stačí na cestu do USA cestovné povolenie ESTA?

Cestovná autorizácia uľahčila cestovanie do Spojených štátov amerických, pretože vybavovanie víz je predsa len zdĺhavejší proces. Záujemcov, ktorí chceli spoznať krajinu, alebo vycestovať za zábavou, často proces vybavovania víz odrádzal. Našťastie, ESTA predstavuje symbolický krok dopredu. Zjednodušila spôsob cestovania.

Vďaka tomuto cestovnému povoleniu už nie je nutné žiadať o víza. ESTA môžete využiť v prípade, ak je účelom vašej cesty spoznávanie krajiny a na území USA sa nezdržíte viac ako 90 dní. Ak by ste však chceli cestovať po USA dlhšie ako 90 dní, musíte už požiadať o turistické víza na Veľvyslanectve USA na Slovensku v Bratislave.

Získať cestovné povolenie je rýchle a jednoduché. Stačí, ak vyplníte online formulár, odošlete ho a pokiaľ systém nevyhodnotí nejaký problém, vo veľmi krátkom čase na vašu emailovú adresu, ktorú uvediete vo formuláre, príde potvrdzujúci mail. Dôležité je však mať na zreteli fakt, že pri žiadosti o toto povolenie musíte byť vlastníkom biometrického pasu.

Cesta do USA

V prípade schválenia ESTA vám už nič nestojí na ceste do „štátov“. Ale predsa ešte jedna maličkosť – po vstupe na pôdu USA, vás na letisku čaká pohovor s imigračným úradníkom. (Je v podstate jedno, či máte platné vízum alebo cestovné povolenie ESTA. Nemajte však obavy, nie je to nič zložité.)

Najlepšie bude, ak si vopred pripravíte odpovede na otázky:

Kde všade sa budete v USA zdržiavať?
Ako dlhý bude váš pobyt v USA?
S kým cestujete?
Aký je váš dôvod cesty?

Prípadne ďalšie odpovede na podobné otázky. Ide len o krátky rozhovor, v rámcu ktorého úradník popri kladení otázok skontroluje vaše doklady. Potom vám už skutočne nič nestojí v ceste a vy si môžete začať vychutnávať jedinečnú atmosféru Ameriky.

ESTA – Electronic System for Travel Authorization

Elektronický systém cestovnej registrácie (ESTA) je automatický systém používaný na určenie spôsobilosti osôb na cestu do USA v rámci programu Visa Waiver Program (VWP) a na určenie, či taká cesta nepredstavuje trestné alebo bezpečnostné riziko.

Po zadaní požadovaných životopisných, cestovných a platobných informácií na zabezpečenej webovej stránke, systém vašu žiadosť spracuje a určí, či ste spôsobilí na cestu do USA v rámci programu Visa Waiver – Program bez víz. Systém vám poskytne automatickú odpoveď a pred nástupom na palubu dopravného prostriedku si dopravca elektronicky overí na Úrade colnej a hraničnej ochrany Spojených štátov (United States Customs and Border Protection), či máte schválenú cestovnú registráciu.

Vyplniť ESTA nie je náročné a ak cestujete do USA za účelom spoznávania krajiny alebo zábavou, tak predstavuje výhodnú možnosť, ako si zabezpečiť vstup do krajiny bez toho, aby ste museli cestovať do Bratislavy na Americkú ambasádu a absolvovať pohovor s úradníkom.

Kde nájsť žiadosť o autorizáciu ESTA a ako ju vyplniť?

Na úvod navštívite stránku: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

Otvorí sa vám úvodná stránka:

Bod 1

V pravom hornom rohu sa nachádza informácia o používanom jazyku. Keďže som rovno použil slovenskú verziu, nemusíte už nič robiť.

Ak si prezriete úvodnú stránku, tak tu nájdete základné informácie, ktoré vám proces vypĺňania žiadosti uľahčia. Mnohé som už spomenul, ale pre prehľadnosť aspoň uvádzam tie najdôležitejšie, ktoré budete potrebovať k úspešnému vypísaniu žiadosti:

 • platný (biometrický) pas
 • platná platobná karta /MasterCard, VISA, American Express, Discover, JCB, Diners Club/ alebo PayPal na úhradu poplatku za žiadosť, ktorá je 14 USD.
 • vaše kontaktné informácie
 • informácie o vašom poslednom zamestnaní, ak sú relevantné

Ešte by som k nim doplnil:

 • informácie o rodičoch – meno a priezvisko
 • premyslite si, ktoré sociálne médiá používate najčastejšie (Áno, aj sociálnym médiám sa žiadosť venuje.)

Časť „Sociálne médiá“ je však voliteľná, čiže nemusíte na ňu odpovedať, ale pre istotu by som odporúčal aspoň niečo vyplniť.

 • informácie o vašom kontaktnom bode v USA (Ja vždy uvádzam adresu hotela, v ktorom mám zabezpečené ubytovanie.)
 • kontaktná osoba v prípade núdze v USA alebo mimo USA (Ak máte v USA známeho, s ktorým sa počas pobytu stretnete, môžete uviesť jeho. Ak nie, pokojne uveďte niekoho z rodiny.)

V prvej časti sú

V obrázku časti sochy slobody sa nachádza tabuľka s názvom Oficiálna žiadosť ESTA, kde máte na výber – kliknúť na modré políčko Nová žiadosť, ak ste o ňu nežiadali pred nedávnom. V prípade, že áno, kliknite na biele políčko Skontrolovať existujúcu žiadosť, kde si ju môžete overiť buď pomocou čísla ESTA či čísla cestovného pasu.

Ak žiadate po prvýkrát, kliknite na modré políčko Nová žiadosť.

V prípade, že žiadate o ESTA za viacero žiadateľov, napríklad rodinu, s ktorou cestujete spolu. Uľahčí vám to vypĺňanie formuláru (pri úhrade poplatkov, kde môžete zaplatiť za celú skupinu), aj keď každý člen skupiny bude musieť mať vlastnú registráciu ESTA.

V spodnej časti sa nachádza okno s informáciami, kde si môžete skontrolovať:

 • stav ESTA (či je schválená)
 • vyplnenú žiadosť
 • aktualizovať žiadosť
 • podať platbu, ak ste nezaplatili hneď
 • zobraziť potvrdenie

Nasleduje  – Bod 2

Keď ste klikli na políčko Nová žiadosť alebo Jednotlivá žiadosť objaví sa okienko Upozornenie bezpečnosti.

V tomto bode sa nemusíte zdržiavať čítaním – ak nepatríte k detailistom. Obsahuje základné bezpečnostné informácie.

Takže rovno kliknite na modré políčko Potvrdiť a pokračovať

Bod 3

Objaví sa nové okienko, ktorému je potrebné venovať len toľko, že odkliknete krúžok pri informácii –

Áno, prečítal/a som si a pochopil/a tieto informácie a súhlasím s týmito podmienkami, a následne kliknete na modré políčko Ďalšia

Bod 4

Konečne nasleduje hlavný bod programu – skutočné vypĺňanie žiadosti. Keďže je formulár v slovenskom jazyku, predpokladám, že každý porozumie jednotlivým úkonom.

Pri každom políčku sa nachádza buď otázka Čo je to? alebo len symbol otáznika. Ak na symbol alebo otáznik kliknete, objaví sa vyskakovacie okienko s požadovanými odpoveďami. Vypĺňajte len políčka označené červenou hviezdičkou, ktoré sú povinné. Až na úvodné meno a priezvisko – to vyplňte, ak sa vám však podarí nahrať údaje z pasu, všetko sa zautomatizuje.

(Iba v prípade, že ste aj občanom inej krajiny /dvojité občianstvo/, prípadne emigrant, budete potrebovať vyplniť aj ďalšie údaje – zatmavené okienka.)

Informácia k políčku Nahrať pas

Po výbere možnosti „Nahrať pas“ a zachytením alebo nahratím snímky MRZ z pasu v dolnej časti stránky pasu s biografickými dátami, web ESTA automaticky vyplní vaše meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo pasu do vašej žiadosti ESTA.

Použitie funkcie „Nahrať pas“ zaistí, že sa biografické informácie nahrajú tak, ako sú uvedené vo vašom pase, čím sa minimalizujú chyby pri zadávaní dát. Chyby pri zadávaní dát môžu oneskoriť spracovanie vašej žiadosti ESTA.

Pokiaľ bude detekovaný fotoaparát, budete vyzvaní k výberu fotoaparátu na svojom zariadení. Na zariadení so systémom Android vyberte ikonu fotoaparátu. Na zariadení so systémom iOS vyberte možnosť obstarania fotografie alebo videa.

Vytvorte snímku MRZ v dolnej časti stránky s biografickými dátami vášho pasu. MRZ by na snímke mala byť zobrazená vodorovne. Skontrolujte, či snímka nie je rozmazaná, príliš tmavá a MRZ je čitateľná. Ak ste spokojní s ostrosťou snímky, potvrďte ju. Ak nie, urobte novú.

Po potvrdení snímky sa jej náhľad zobrazí v novom okne. Máte možnosť zmeniť orientáciu snímky, ak sa MRZ nezobrazí vodorovne. Akonáhle je snímka úspešne pridaná, zobrazí sa nové okno, v ktorom môžete skontrolovať, či informácie boli zadané správne.

Pokiaľ nie je fotoaparát detekovaný, nahrajte vodorovnú snímku MRZ. Prijateľné formáty sú iba .gif, .png, .jpg a .jpeg. Skontrolujte, či snímka nie je rozmazaná, príliš tmavá a MRZ je čitateľná. Akonáhle je snímka úspešne nahraná, zobrazí sa nové okno, v ktorom môžete skontrolovať, či informácie boli zadané správne.

Čo sa stane, keď ESTA snímku úspešne nespracuje?

Na webovej stránke sa zobrazí informácia, že spracovanie snímky nebolo úspešné a zobrazia sa ďalšie pokyny pre prijateľné snímky.

Vypĺňate ďalej


Ak ste študent, uveďte pracovnú funkciu študentmeno a adresu zamestnávateľa meno a adresu školy.

V tejto časti vyplňte informácie o vašej ceste do USA. Ak sú Spojené štáty len vašou tranzitnou destináciou – prestupovou krajinou na iný let (povedzme na ceste do niektorej z krajín Južnej Ameriky), vyplňte tiež.

Ak cestujete k rodine do USA, uveďte meno rodinného príslušníka v USA. Ak nemáte žiadneho rodinného príslušníka či známeho v USA, tak nemusíte údaje uvádzať – pre lepšiu informovanosť je vhodné uviesť Unknown.

Adresu pobytu môžete uviesť hotel, v ktorom budete ubytovaní. Ja to uvádzam vždy.

Ak nemáte žiadnu kontaktnú osobu v USA, uveďte niekoho z rodinných príslušníkov u vás doma.

Bod 5

V tomto bode vypĺňania vašej žiadosti sa dostávame k sekcii s otázkami. Predpokladám, že nikto s vážnymi chorobami sa na takú vzdialenú cestu, akou je tá do Ameriky, nevyberie.

Rovnako nepatríte k drogovým dílerom alebo porušovateľom zákona. Čiže, na otázky odpovedajte negatívne – nie. (Samozrejme, je to na vašom vedomí a svedomí.)

(Odporúčame v žiadosti ESTA neuvádzať návštevu rizikových krajín, ako Irán a podobné krajiny. Mohlo by vám to spôsobiť zbytočné problémy pri schvaľovacom procese.)

Bod 6

Ak ste prešli všetky predchádzajúce body, vaša žiadosť je takmer sfinalizovaná. Na úspešné dokončenie vám chýba už len pár krôčikov.

V tomto bode nie je potrebné nič zložité riešiť, len si skontrolovať správnosť všetkých údajov a pre overenie vyplniť číslo vášho pasu, meno, priezvisko a dátum narodenia.

Potom už kliknite na políčko Ďalšia.

Bod 7

Platba za žiadosť

V tomto bode vám zostáva už len za žiadosť ESTA zaplatiť 14 USD.  Nároku sa nevzdávajte, lebo by bola vaša žiadosť zamietnutá. Je to poplatok za žiadosť ESTA a v prípade (ktorý by nemal nastať, ak ste všetko vyplnili správne) zamietnutia sa vám nevracia.

Žiadosť si odfoťte alebo si zapíšte číslo žiadosti a číslo pasu.

Bod 8

Potvrdenie žiadosti

V tomto záverečnom bode si už len zvoľte spôsob platby – buď formou PayPal alebo vašou debetnou či kreditnou kartou. Potom kliknite na červené políčko Pokračovať. V tomto momente ste za žiadosť zaplatili a vy môžete očakávať výsledok vášho snaženia.

Po uhradení budete automaticky presmerovaní na stránku, kde nájdete informáciu o výsledku žiadosti.

Môžu vás informovať o týchto možnostiach:

 1. Authorization Appproved – vaša žiadosť bola schválená
 2. Authorization Pending – žiadosť čaká na posúdenie. (S týmto prípadom som sa stretol, keď som spolu s mojou žiadosťou vybavoval ESTA aj pre kolegu, ktorý si musel na schválenie chvíľu počkať. Jej schválenie prišlo asi o päť – šesť hodín neskôr od podania žiadosti. Niekedy trvá overenie aj 72 hodín. Čiže je dôležité, aby ste žiadali o ESTA v predstihu a nie deň pred odletom do USA.)
 3. Travel Not Authorized – vaša žiadosť bola zamietnutá. V tomto prípade musíte požiadať o víza.

Prajem vám bezproblémové vypĺňanie vašich žiadostí ESTA, úspešný výsledok a krásny pobyt v USA.

Peter Fritz / https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html